Związek Idealny

Z astrologicznego punktu widzenia relacje międzyludzkie, a szczególnie te, w które wchodzimy zawierając bliskie związki, mają trzy podstawowe płaszczyzny:

1. emocjonalną, 2. intelektualną/komunikacyjną, 3. seksualną.

Nasze połączenia na tych płaszczyznach, symbolizują rozmaite kombinacje różnych astrologicznych sygnifikatorów.

Bardzo rzadko jest tak, że para ma ze sobą połączenia na wszystkich trzech płaszczyznach.

Jeżeli tak się dzieje to można z całą pewnoscią stwierdzić, że spotkaliśmy swoją „miłość życia”. W takiej sytuacji, jeżeli nie ma „blokady” ze strony planet społecznych czy pokoleniowych, które symbolizują różne losowe bądź kulturowe i socjalne przeszkody dla zaistnienia bądź trwania związku – takie związki trwają latami. W takich relacjach ludzie są siebie bezustannie ciekawi, pomimo upływu czasu trwa seksualna fascynacja, a ciepłe uczucia pogłębiają się z każdym rokiem. Niestety, związki takie są bardzo rzadkie 🙁

Zazwyczaj w relacji spotykamy się na dwu, a czasami tylko na jednej płaszczyźnie…

Jeżeli natomiast nie ma żadnych powiązań pomiędzy sygnifikatorami, to związek po prostu nie zaistnieje, gdyż druga osoba w żaden sposób nas nie zastymuluje, miniemy się po prostu obojętnie.

Umów się na sesję