Więcej o „związku idealnym”

Więcej o „związku idealnym”

Tak jak już wspomniałam, związek idealny to taki, w którym występują powiązania na wszystkich 3 podstawowych poziomach: 1. emocjonalnym, 2. mentalnym/komunikacyjnym, 3. seksualnym. Na fakt istnienia konkretnych powiązań wskazują okreslone astrologiczne sygnifikatory....
Więcej o „związku idealnym”

Związek Idealny

Z astrologicznego punktu widzenia relacje międzyludzkie, a szczególnie te, w które wchodzimy zawierając bliskie związki, mają trzy podstawowe płaszczyzny: 1. emocjonalną, 2. intelektualną/komunikacyjną, 3. seksualną. Nasze połączenia na tych płaszczyznach, symbolizują...